Lions Club Opole

Jesteś tutaj: Home » O Klubie » Historia

Historia Klubu

W 1996 roku z inicjatywy włoskiego Liona Dino Areny zainicjowane zostały spotkania z osobami zainteresowanymi wolontaryjnym działaniem na rzecz potrzebujących w Polsce i na świecie. Na spotkaniach tych omawiano możliwe sposoby działania, cele przyszłego Klubu, główne zasady międzynarodowej współpracy Lionów. Mentorami przyszłego Klubu byli Past Gubernator Tadeusz Kulczycki i Wiesław Witkowski, a klubami wprowadzającymi: LC Warszawa i LC Catania Gioeni z Włoch.


Członkowie założyciele LC Opole
   
w trakcie jednego ze spotkań organizacyjnych

31 sierpnia 1996 roku w Filharmonii Opolskiej odbyła się uroczysta inauguracja działalności Lions Club Opole.
Potwierdzeniem faktu przynależności Lions Club Opole do światowej rodziny Lionów jest specjalny certyfikat przekazany przez Zarząd LCI (Międzynarodowego Stowarzyszenia Klubów Lions) w USA, podpisany przez wszystkich członków założycieli. 
W charterze LC Opole uczestniczyli Gubernator Okręgu 121 Polska Krystyna Szmeja oraz przedstawiciele włoskiego Klubu Lions - Anna i Dino Arenowie.

Prezydenci Lions Club Opole: Maciej Siembieda (1996-97), Janusz Słodczyk (1997-98), Dorota Simonides (1998-99), Urszula Ciołeszyńska (1999-2000), Andrzej Leszczyński (2000-01), Ryszard Wilczyński(2001-02), Alina Jakubowska-Kieler (2002-03), Franciszek Marek (2003-04), Janusz Karpiński (2004-05), Zenon Jasiński (2005-06), Janusz Słodczyk (2006-07), Marian Duczmal (2007-08), Józef Bojko (2008-09), Małgorzata Miszkiewicz (2009-10), Adam Maciąg (2010-11), Norbert Lysek (2011-12), Andrzej Czernik (2014-15), Krystyna Słodczyk (2015-17), Jerzy Sak (2017-18), Leszek W. Ciołeszyński (2018-19).

Skarbnicy Lions Club Opole:  Alina Jakubowska- Kieler, Leszek Ciołeszyński, Anna Koska, Elżbieta Sobolewska.

Sekretarze Lions Club Opole:  Urszula Ciołeszyńska, Bożena Kulesza- Knapik, Krystyna Leszczyńska, Leszek W. Ciołeszyński, Jolanta Kawecka.Programy stałe:
  • Pomoc niewidomym i słabowidzącym - rezultatem akcji realizowanych w latach 1996, 2001, 2007, 2008.  były zakupy radiomagnetofonów, książek mówionych, lasek oraz urządzeń do cyfrowego czytania (na ten cel łącznie zebrano 108 tys. zł)
  • Pomoc dzieciom autystycznym - przeprowadzono akcje w latach 2004, 2006, 2009, w czasie których zebrano środki niezbędne dla wyposażenia pracowni do zajęć aktywizujących (na ten cel łącznie zebrano 77 tys. zł)

Inne zrealizowane projekty:

  • Pomoc dla ofiar tornado w 2008 r. w województwie Opolskim i Śląskim - w ramach pozyskanych środków z LCIF (EMERGENCY GRANT równowartość 10 000 USD), zakupiliśmy i wręczyliśmy ofiarom tornada łącznie 220 sztuk Pakietów Pierwszej Pomocy dla poszkodowanych (komplet pościeli, ręczników, ścierek, koc). Zainicjowaliśmy systemową pomoc poszkodowanym wskutek klęsk żywiołowych. Pierwszy Przenośny Dom Tymczasowego Zamieszkania został zaprojektowany i wykonany na zamówienie Lions Club Opole. Pierwszy taki dom został zakupiony przez członka Lions Club OPOLE Karola Cebulę i przekazany na własność gminie Ujazd, z przeznaczeniem na tymczasowe zamieszkanie dla najbardziej potrzebującej rodziny z dwójką dzieci, której dom został całkowicie zniszczony. Dzięki tej pomocy cała rodzina mogła przenieść się z prymitywnej wiaty i zamieszkać w Przenośnym Domu Tymczasowego Zamieszkania, który zapewnia godne warunki przetrwania (łazienka, aneks kuchenny, pralka, lodówka) i jest posadowiony obok budowanego od podstaw nowego domu.
  • Pomoc dla dzieci z domów dziecka - w roku 1999 zebrano na ten cel ponad 12 tys. zł, w roku 2000 zebrano środki (ok. 59. tys.) dla małych dzieci z domu dziecka w Tanowie Op. na wymianę okien, zakup kołderek i materacyków dla wszystkich dzieci. Łącznie na ten cel przekazano 72 tys. zł
  • Remont szkoły dla dzieci specjalnej troski w Opolu - w latach 1997 i 1998 przekazano na ten cel ponad 110 tys. zł
  • Pompy insulinowe dla dzieci chorych na cukrzycę - w roku 2002 zebrano 36 tys. zł
  • Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci z porażeniem mózgowym - w roku 2003 zebrano ponad 34 tys. zł. 
  • Pomoc dla powodzian 1997 -dystrybucja pomocy rzeczowej i pieniężnej uzyskanej od zagranicznych i polskich klubów Lions w czasie powodzi na Opolszczyźnie 
  • Seminaria dla nauczycieli w ramach Lions Quest– zorganizowaliśmy warsztaty dla nauczycieli z województwa opolskiego (Opole, Brzeg, Nysa, Prószków)

Współpraca, osiągnięcia:

Klub LC Opole współpracuje z różnymi instytucjami zrzeszającymi potrzebujących. Pozwala to na precyzyjne określenie potrzeb i optymalnych form pomocy a także usprawnia jej przekazywanie. Klub współpracuje z Polskim Związkiem Niewidomych Oddział Opole, Stowarzyszenie „Uczymy się żyć razem” oraz domy dziecka.

Źródła pozyskiwania funduszy:

Klub pozyskuje środki organizując Koncerty Charytatywne, Bale Charytatywne, Gale Dobroczynności. Wpływy pochodzą zarówno z biletów jak i z loterii oraz aukcji dzieł sztuki ofiarowanych przez artystów na cele charytatywne. Łączna, przybliżona wartość udzielonej pomocy przez Klub w latach 1996-2018 wynosi ponad 1 000 000 zł.

 Cykliczne wydarzenia w Klubie: 

Co i kiedy
Dochód
Przeznaczono na pomoc dla
Koncerty Charytatywne 1996
17.154 zł
   Dzieci niewidomych
Wiosenne Bale Charytatywne 1997 i 1998
110.770 zł
   Dzieci specjalnej troski
Koncert Charytatywny 1999
12.325 zł
   Dzieci z domu dziecka
Koncert Charytatywny 2000
59.243 zł
   Dzieci z Domu Dziecka w Tarnowie Opolskim
Koncert Charytatywny 2001
55.240 zł
   Dzieci niewidomych i niedowidzących
Koncert Charytatywny 2002
36.000 zł
   Dzieci z cukrzycą
Koncert Charytatywny 2003
34.393 zł
   Dzieci z porażeniem mózgowym
Koncert Charytatywny 2004
20.171 zł
   Dzieci autystycznych
Gala Dobroczynności 2006
15.500 zł
   Dzieci autystycznych
Gala Dobroczynności 2007
13.100 zł
   Dzieci niewidomych i niedowidzących
Gala Dobroczynności 2008
30.000 zł
   Dzieci niewidomych i niedowidzących
Gala Dobroczynności 2009
40.000 zł
   Dzieci autystycznych
Gala Dobroczynności 2010
40.000 zł
   Dzieci niewidomych i niedowidzących
Gala Dobroczynności  2011 wspólnie z OIG oraz  OL BCC
304.000 zł
   Powodzian z Bogatyni
Gala Dobroczynności 2012
31.000 zł
   Dzieci autystycznych
Akcja Charytatywna  2012  Teatr Eko Studio
9.000 zł
   Dzieci autystycznych
Gala Dobroczynności 2013 ZEMSTA
Teatr Kochanowskiego
40.019 zł
   Dzieci niewidomych i niedowidzących
Akcja Charytatywna 2013  Teatr Eko Studio
7.000 zł
   Dzieci niewidomych i niedowidzących
Gala Dobroczynności 2014 Filharmonia Opolska
21.400 zł
   Dzieci z zespołem Downa
Akcja Charytatywna 2014 Teatr Eko Studio
11.000 zł
   Dzieci z autyzmem z porażeniem mózgowym
Bal Karnawałowy 2015
14.000 zł
   Dzieci autystycznych
Akcja Charytatywna  2015  Teatr Eko Studio
7.000 zł
   Dzieci z autyzmem i z zespołem Downa
Bal Karnawałowy 2016
15.000 zł
    Dzieci autystycznych
Akcja Charytatywna 2016 Teatr Eko Studio
10.000 zł
    Stowarzysz. Dr Clown i Wigilia dla samotnych
Bal Karnawałowy 2017
18.300 zł
   Dzieci autystycznych
Akcja Charytatywna  2017  Teatr Eko Studio
7.000 zł
   Dzieci z autyzmem i z zespołem Downa
Bal Karnawałowy 2018
14.800 zł
   Dzieci autystycznych


Gala Dobroczynności - styczeń 2009 - Urszula Ciołeszyńska, Józef Bojko, Andrzej Leszczyński otwierają bal

Oprócz comiesięcznych spotkań członków Klubu kilka razy w roku odbywają się spotkania w szerszym gronie (ze współmałżonkami). Tradycyjnie w czerwcu odbywa się Presidents Night związana z podsumowaniem rocznej działalności i przekazaniem symboli Klubu kolejnemu prezydentowi.

Życie klubowe – słów kilka:
Klub działa ponad 22 lat i obecnie liczy 29 członków. W tym czasie jego członkowie stali się dobrze rozumiejącym się gronem przyjaciół. Nie oznacza to, że Klub stał się zamkniętym kręgiem. W ostatnich latach LC Opole pozyskał nowych członków- wspaniałych, wartościowych ludzi, którym bliskie są idee lionizmu.
Długoletnią tradycją Klubu są tematyczne spotkania, w czasie których głównymi prelegentami są zaproszeni goście lub nasi członkowie, którzy dzielą się swoją wiedzą swoimi pasjami i doświadczeniami zawodowymi.
Zorganizowaliśmy kilka wspólnych wyjazdów (m.in. Kreta, Praga, Wiedeń), które wszyscy uczestnicy wspominają z wielkim sentymentem.

Działalność na rzecz Okręgu i działalność międzynarodowa:
W 2001 r. LC Opole był gospodarzem Konwencji naszego Okręgu, w której uczestniczyło 180 przedstawicieli Klubów Lions z całej Polski.


26 maja 2001- grupa uczestników Konwencji Okręgu w Opolu

Przedstawiciele Lions Club Opole są aktywni w pracach na rzecz naszego Okręgu oraz na arenie międzynarodowej. Nasi przedstawiciele uczestniczyli w 7 konwencjach europejskich, a mianowicie: EUROPAFORUM 1997 w Zurichu, EUROPAFORUM 2000 we Florencji,  EUROPAFORUM 2002 w Porto,  EUROPAFORUM 2005 w Stuttgard, EUROPAFORUM 2006 w Bournemouth, EUROPAFORUM 2007 w Bukareszcie, EUROPAFORUM 2008 w Cannes. Delegaci Lions Club Opole uczestniczyli w trzech Konwencjach Światowych LCI: w Bostonie (2006), Chicago (2007) i Bangkoku (2008).
Członek-założyciel Lions Club Opole Urszula Ciołeszyńska, w kadencji 2007-2008 była członkiem zespołu „20K” Prezydenta Światowego Lions Clubs International Mahendry Amarasuriya. Za działalność na rzecz międzynarodowej organizacji poza granicami Polski otrzymała medal Ambasadora Dobrej Woli (Ambassador of Good Will) Lions Clubs International. Uroczyste wręczenie medalu przez Prezydenta Światowego LCI odbyło się w czasie sesji plenarnej 91 Światowej Konwencji Międzynarodowego Stowarzyszenia Klubów Lions Bangkok 2008.

mat.własne